نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 986
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 5392
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 3969
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 934
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 282009
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 814
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 924
Finland Sevastopol joomla