نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 1091
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 5596
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 4200
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 1036
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 296787
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 911
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 1022
Finland Sevastopol joomla