نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 1157
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 5777
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 4367
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 1092
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 305972
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 968
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 1091
Finland Sevastopol joomla