نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 922
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 5151
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 3747
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 883
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 82936
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 767
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 867
Finland Sevastopol joomla