نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 1134
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 5723
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 4309
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 1072
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 303440
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 949
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 1061
Finland Sevastopol joomla