نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 1075
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 5549
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 4146
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 1019
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 294338
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 895
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 1004
Finland Sevastopol joomla