نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 955
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 5253
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 3858
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 913
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 104906
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 798
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 897
Finland Sevastopol joomla