نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 1687
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 6430
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 5032
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 1667
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 343248
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 1420
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 1544
Finland Sevastopol joomla