نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 1636
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 6367
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 4982
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 1588
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 340786
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 1358
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 1490
Finland Sevastopol joomla