نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 1192
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 5875
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 4461
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 1121
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 308705
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 998
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 1146
Finland Sevastopol joomla