نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 1109
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 5643
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 4246
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 1054
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 299208
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 929
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 1039
Finland Sevastopol joomla