نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
هشدار دكتر عكاشه نسبت به وقوع زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 1544
احتمال برخورد سياركها با زمين آقاى جواد قدسى 6271
تالاب هامون آقاى جواد قدسى 4892
توليد بيش از 23 ميليون تن سنگ آهن آقاى جواد قدسى 1435
احتمال زلزله در تهران آقاى جواد قدسى 340138
احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند آقاى جواد قدسى 1278
مناقصه معادن افغانستان آقاى جواد قدسى 1407
Finland Sevastopol joomla